نویسنده = مهدی دوازده امامی
تعداد مقالات: 2
1. صنایع دستی تجلی یافته در مسجد-مدرسه چهارباغ اصفهان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-26

محی الدین آقاداودی؛ مهدی دوازده امامی؛ بهاره تقوی نژاد


2. گونه شناسی تطبیقی خاتم غیرمثلث

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 17-30

مهدی دوازده امامی؛ قباد کیانمهر