نویسنده = الهه پنجه باشی
مطالعه ی نقوش گچ بری در اتاق صوت عالی قاپو

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 7-20

10.22051/jjh.2018.13092.1196

الهه پنجه باشی؛ ناهید یحیایی انزهایی