نویسنده = ابوالقاسم دادور
بازنمود خشونت در آثار تجسمی بین‌النهرین

دوره 12، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 83-93

10.22051/jjh.2017.6618.1003

زینب میرابیان؛ ابوالقاسم دادور


مطالعه تطبیقی نقش برجسته نبرد تَل تبا با ستون تراژان

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 27-36

10.22051/jjh.2017.10998.1144

ابوالقاسم دادور؛ بهناز عتباتی


بازتاب طبیعت در گستره اساطیر ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 63-72

10.22051/jjh.2019.7486.1030

ابوالقاسم دادور؛ رویا روزبهانی


تکنیک ها و روش های بیان معانی و مفاهیم در رقص های کلاسیک هندی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 7-16

10.22051/jjh.2017.129.

ابوالقاسم دادور؛ فهیمه دانشگر؛ پینکی چادها


بررسی تحلیلی مظاهر و مضامین رقص شیـــوا

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 5-19

10.22051/jjh.2014.27

ابوالقاسم دادور؛ محمد رحیمی


زیبایی‌شناسی ابزار‌های سنگی عصر پارینه‌سنگی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 31-40

10.22051/jjh.2012.2

اباوالقاسم دادور؛ بیتا علیایی


بررسی نقوش منسوجات قرون اولیه اسلامی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 15-22

10.22051/jjh.2014.21

ابوالقاسم دادور؛ الناز حدیدی


نشستنگاهها در تمدن بین النهرین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-74

10.22051/jjh.2013.15

ابوالقاسم دادور؛ بیتا علیایی


تأثیر نقش بافته های ساسانی بر هنر سغدیان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 23-32

10.22051/jjh.2015.9

ابوالقاسم دادور؛ ثریا محمدی