نویسنده = ابوالقاسم دادور
تعداد مقالات: 15
1. مطالعه تطبیقی نقش برجسته نبرد تَل تبا با ستون تراژان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 27-36

ابوالقاسم دادور؛ بهناز عتباتی


2. بازتاب طبیعت در گستره اساطیر ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-72

ابوالقاسم دادور؛ رویا روزبهانی


3. مطالعه تطبیقی رویکرد بازتاب در نقاشی‌های پیکره‌نگار نادرشاه و ناپلئون

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 27-44

ابوالقاسم دادور؛ آمنه مافی تبار


5. تکنیک ها و روش های بیان معانی و مفاهیم در رقص های کلاسیک هندی

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 7-16

ابوالقاسم دادور؛ فهیمه دانشگر؛ پینکی چادها


6. بررسی تاثیر اندیشه و شرایط اجتماعی چینی در منظره سازی نقاشان دوره سونگ

دوره 8، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 97-110

بهناز عتباتی؛ ابوالقاسم دادور


7. مطالعه ی تطبیقی بناهای تئاتر یونان، آمفی تئاتر رومی و استادیوم امروزی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-18

ابوالقاسم دادور؛ سید علی میرعمادی


11. بررسی تحلیلی مظاهر و مضامین رقص شیـــوا

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 5-19

ابوالقاسم دادور؛ محمد رحیمی


12. زیبایی‌شناسی ابزار‌های سنگی عصر پارینه‌سنگی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 31-40

اباوالقاسم دادور؛ بیتا علیایی


13. بررسی نقوش منسوجات قرون اولیه اسلامی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 15-22

ابوالقاسم دادور؛ الناز حدیدی


14. نشستنگاهها در تمدن بین النهرین

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-74

ابوالقاسم دادور؛ بیتا علیایی


15. تأثیر نقش بافته های ساسانی بر هنر سغدیان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ ثریا محمدی