کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه و بررسی نقوش حیوانی در آثار تمدن جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

فاطمه جانبازی


2. بررسی نقش قوچ در قالی های ترکمن از منظر تاریخی و آیینی

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 69-78

اکرم نوری؛ حسین مهرپویا


3. مطالعه نقش برجسته های گیاهی سیراف در دوره ی ساسانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-38

الهه پنجه باشی؛ فاطمه دولاب


4. نشانه های تصویری در آسمالیق های ترکمن

دوره 8، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 125-133

آزاده یعقوب زاده


5. بررسی نقوش حیوانی در آثار تمدن جیرفت

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-62

فاطمه جانبازی


7. جایگاه قدسی «آب» در نقش برجسته و تندیسه‌های طاق بُستان

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 29-41

جلال الدین سلطان کاشفی


8. گذری بر جدال اژدها در هنر ایران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 5-12

مجید بهدانی