نویسنده = فهیمه دانشگر
تعداد مقالات: 3
1. تفاوت تکنیک های طنز در تبلیغات محصولات غذایی ایران و انگلستان در سال های 94-84

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-44

فهیمه دانشگر؛ عاطفه لبوحسینی


2. تکنیک ها و روش های بیان معانی و مفاهیم در رقص های کلاسیک هندی

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 7-16

ابوالقاسم دادور؛ فهیمه دانشگر؛ پینکی چادها


3. رابطه تکنیک‌های دیجیتالی با خلاقیت در آگهی‌های مطبوعاتی در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-28

فهیمه دانشگر؛ حدیث حاتم وند